İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara üniversitesi İİBF Mezunları Derneği
Dr.Erhan Özer ile ŞİFA SENDE