BEDENİN İKİ EFENDİSİ

1971 Views
Bedenin iki efendisi, kadın ve erkeğin insanlık tarihini yazma sürecinde, erkeğin  çeşitli şartlar altında kadını geri plana iterek kendisini efendi ilan etmesiyle başlayan doğal dengesizlik giderek yaşamı bir kaos haline getirmiştir.

Tarihler öncesine dayanan bu dengesizlik maalesef artarak  devam etmekte  ve kadının şefkat,sezgi ve sevgisinden yoksun  bir dünya yönetimi, şu anda yaşadığımız savaşları, acıları ve talanları yaratmaktadır.

İnsanlar birbirinin üzerine çıkarak başarı sağlayacağını,karşısındakini yok ederek var olacağını,diğerini kötüleyerek iyi sanılacağını,birisini kandırdığında zeki olacağını varsayarak yalan ve zalim bir dünya oluşturdular. Bu oluşan dünya KIŞKIRTILMIŞ ERKEK TERÖR ÖRGÜTÜN’nün ürünüdür. Dünyayı kasıp kavuran diğer terör örgütlerini, kişisel çalışan zorbaları,ailesini ,sevdiğini yok eden veya eziyet eden zalimleri, kızlarımıza ve çocuklarımıza tecavüz eden sapıkları ve bunları hoş gören devlet yapısını besleyen,eğiten,geliştiren ve yaşamı bir cehenneme çeviren bu terör örgütünün çeşitli yollarla eğiterek ortaya çıkardığı sakat zihniyettir..

Bu örgütün oluşturduğu, yaradılışa aykırı, erkek zihniyeti insan bedeninin iki efendisinden birisi olan kadını insanlıktan kovarak, kullanımına sunulmuş bir mal haline getirmiştir. Ve sonuç olarak insan yapısının şefkat,sezgi ve sevgisinden eksik bedensel güç yanı dünyaya hükümdar olunca eşkıya da dünyaya hükümdar olmuş ve bu dünyada insan acı çekmeye başlamıştır.

Dualite  dünyamız zıt kutupların ahenkli dansı ile oluşmakta, ifade edilmekte ve anlaşılmaktadır. Yani eğer kötü olmasa iyiliği, çirkin olmasa güzelliği, açlık olmasa tokluğu,anlamamız ve ifade etmemiz mümkün gözükmemektedir. Bu birbirinin zıttı gibi görünen ama birleşince yani denge noktasında tekliği yani bütünlüğü ortaya çıkaran evrensel yasa zıt kutuplardan birinin dengeyi bozmasıyla tüm evrenin dengesini bozmaktadır.

İnsanlığın yaradılış yasalarının emrettiği ideal haline gelebilmesi için kadının bir an önce örgütlenerek BASTIRILMIŞ KADIN TUTSAKLAR zindanından kurtulması gerekmektedir.  Böylece erkekler de  kurtulacak ve insanlık acılar içinde kıvrandığı bu çağı yeni ve güzel bir çağa bırakacaktır.

Yeni Çağda mutlu, huzurlu,coşkulu ve tekamül etmiş  insan şeklinde yaşamak dileğimle….

Sevgiyle kalın coşkuyla yaşayın…

Bihin Edige